REGISTRACE

REGISTRACE BYLA UZAVŘENA

 

 

Poplatek do 30. června 2022

Poplatek od 1. července 2022

 

Členové SSJMM, SSS, studenti

5 250,- Kč vč. DPH

6 350,- Kč vč. DPH

Ostatní účastníci

6 350,- Kč vč. DPH

7 750,- Kč vč. DPH

Senior*

2 600,- Kč vč. DPH

2 600,- Kč vč. DPH

Doprovázející osoba 2 500,- Kč vč. DPH 2 500,- Kč vč. DPH

   SSJMM - členové Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, SSS - členové Slovenské spektroskopické spoločnosti

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

Registrační poplatek doprovázející osoby zahrnuje: večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek doprovázející osoby nezahrnuje účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, ubytování a obědy.

* Na snížené vložné pro seniory mají nárok účastníci, kteří jsou ve starobním důchodu.

Platby ze zahraničí: účastnický poplatek bude účtován včetně bankovních poplatků.

 

Storno poplatky

Pokud dojde ke zrušení akce z důvodů souvisejících s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, všechny poplatky budou vráceny v plné výši bez storno poplatků. Jinak pro popsané storno poplatky platí obvyklé storno podmínky.

Zrušení účasti do 31.7.2022  je bez storno poplatku. Po 31.7.2022 účtujeme storno poplatek 50 %, po 28.8. 2022 storno poplatek 100 %. Vyslání náhradníka je bez poplatku (nutno nahlásit jméno náhradníka). Podmínky storno poplatků platí pro registrační poplatek, ubytování i obědy. Storno podmínky se týkají registrace na Školu MS i registrace na krátké kurzy.

 

VOLITELNÉ KURZY

Kurzy jsou nabízeny pouze účastníkům Školy MS a nelze se na ně přihlásit odděleně, bez další účasti na Škole MS.

 

 

Poplatek do 30. června 2022 Poplatek od 1. července 2022

Kurz A - členové SSJMM, SSS, studenti

 1 200,- Kč vč. DPH 

 1 500,- Kč vč. DPH

Kurzy  B, C, D, E -  členové SSJMM, studenti

    900,- Kč vč. DPH   1 100,- Kč vč. DPH 

Kurz F - členové SSJMM, SSS, studenti

    600,- Kč vč. DPH

    750,- Kč vč. DPH

Kurz A - ostatní účastníci

1 500,- Kč vč. DPH

 1 900,- Kč vč. DPH

Kurzy  B, C, D, E -  ostatní účastníci

1 100,- Kč vč. DPH  1 300,- Kč vč. DPH

Kurz F - ostatní účastníci

    750,- Kč vč. DPH

    950,- Kč vč. DPH

Registrační poplatek zahrnuje: účast na kurzu, tištěné materiály, občerstvení o přestávkách, DPH.

Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                          

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři