PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

 

Abstrakty Mládí vpřed a plakátových sdělení - pdf

Plakátovací tabule jsou určeny pro postery velikosti A0 na výšku, uchycení pomocí špendlíků.

 

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky, a to v délce 12 min. (+ 3 min. diskuse). Postery bude možné vyvěsit po zahájení Školy v pondělí odpoledne a budou vystaveny po celou dobu akce. Jejich prezentaci bude věnován vyhrazený čas v programu a podmínkou k jejich přijetí je využití hmostnostní spektrometrie.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Výherce "Ceny za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed" získává hrazenou účast na 24. Škole hmotnostní spektrometrie 2023, výherce nejlepšího posteru získává hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2023. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

 

Prezentace plakátového sdělení

Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení na 23. Škole hmotnostní spektrometrie, je nutné splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu hmotnostní spektrometrie.

2. Přihlásit prezentaci plakátového sdělení v registračním formuláři.

3. Zaslat abstrakt plakátového sdělení v českém/slovenském nebo anglickém jazyce formou online formuláře nejpozději do 20. června 2022.

Pozor! Počet plakátových sdělení je omezen počtem 40 a nemůže být z technických důvodů navýšen. Po dosažení plné kapacity nebudeme další plakátová sdělení přijímat.

 

Prezentace přednášky v sekci Mládí vpřed

V případě zájmu o přednášku musíte splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu hmotnostní spektrometrie.

2. Být Ph.D. student nebo postdoktorand max. 8 let od obhajoby Ph.D. (nezapočítají se roky péče o dítě).

3. Přihlásit přednášku v sekci Mládí vpřed v registračním formuláři.

4. Poslat abstrakt a životopis formou online formuláře do 20. června 2022.

Vybraní prezentující budou kontaktováni nejpozději 11. července 2022. Mladí vědci, vybraní do sekce Mládí vpřed, již nemohou mít prezentaci plakátového sdělení. Mladí vědci, kteří nebudou vybráni do přednáškové sekce, dostanou možnost prezentovat své výsledky formou plakátové sdělení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                           

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři