REGISTRACE BYLA UZAVŘENA

 

                                                                                     Program Školy MS 2022 - pdf

 

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

     rád bych Vás jménem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a organizačního výboru pozval na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 4. – 9. září 2022 v resortu Devět Skal na Vysočině.

    Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím. Letošní ročník se bude držet tradičního schématu s programem, který zahrnuje krátké kurzy, odborné přednášky, plakátová sdělení i volné středeční odpoledne pro relaxaci a poznávání okolí. Během konference bude slavnostně vyhlášen vítěz letošního ročníku soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Nebude chybět sekce „Mládí vpřed!“ věnovaná prezentacím mladých výzkumníků. Jsou plánovány krátké kurzy zaměřené na základy hmotnostní spektrometrie, interpretaci spekter, analýzu dat, základy proteomiky, kapalinovou chromatografii v MS analýzách a hmotnostně-spektrometrické zobrazování. Hlavní odborný program bude věnován aktuálním tématům z oblasti hmotnostní spektrometrie malých molekul i biomakromolekul. Zaměříme se i na hmotnostně-spektrometrické a iontově-mobilitní techniky a technologie, jejich principy a využití. Detaily programu konference budou upřesněny později. Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

   Těšíme se na viděnou v OREA resortu Devět Skal na Vysočině!

   Za organizátory                                                                                                                                                       doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                                     

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři