PROGRAM

                                                                                                   Program Školy MS 2022 - pdf

                                                                                  Abstrakty Mládí vpřed a plakátových sdělení - pdf

 

 

 

POZVANÍ ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

             prof. Stephen Blanksby

        

Stephen Blanksby je profesorem Queenslandské technologické university v Brisbane v Austrálii a vedoucím tamních Centrálních analytických laboratoří. V rámci doktorátu se pod vedením profesora Johna Bowieho věnoval chemii iontů v plynné fázi. Poté působil v laboratořích profesora Helmuta Schwarze na Technické univerzitě v Berlíně a na Coloradské univerzitě u profesora G. Barneyho Ellisona. V roce 2002 založil vlastní výzkumnou skupinu na univerzitě ve Wollongongu a o 12 let později se přestěhoval do Brisbane. Stephenův výzkum se zaměřuje na analytické využití chemie iontů v plynné fázi, zejména v lipidomice. Je znám, mimo jiné, díky unikátním metodám strukturní analýzy lipidů založených na ozonolýze nebo fotodisociaci kovalentních i nekovalentních derivátů. Stephen působí jako přidružený redaktor časopisu International Journal of Mass Spectrometry a je tajemníkem International Mass Spectrometry Foundation.

 

             prof. Sebastian Böcker

Sebastian Böcker je vedoucím bioinformatické skupiny na Fakultě matematiky a počítačových věd University Friedricha Schillera v Jeně (Německo). Vystudoval matematiku a získal doktorát z biomatematiky na univerzitě v Bielefeldu, kde se zabýval teoretickou fylogenetikou. Poté odešel na tři roky do průmyslu, kde vyvíjel výpočetní metody pro interpretaci dat hmotnostní spektrometrie DNA/RNA. Vrátil se na univerzitu v Bielefeldu jako nezávislý vedoucí výzkumu, a poté nastoupil na svou současnou pozici v Jeně. Jeho výzkum je založen především na vývoji metod. Původně se soustředil na kombinatoriku a algoritmiku, později přidal stochastiku a strojové učení. Po aplikační stránce se jeho výzkum zaměřuje na charakterizaci struktury malých molekul s využitím hmotnostně spektrometrických dat. V roce 2020 byl program SIRIUS 4 z jeho skupiny označen v Nature Methods jako „method to watch“. Sebastian Böcker je členem Emmy Noether (Akční program počítačové vědy) Deutsche Forschungsgemeinschaft a také členem Společnosti Alexandra-von-Humboldta.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                          

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři